Stiltetuin de Regenboog

STILTETUIN  DE  REGENBOOG is een heerlijke plek om tot jezelf te komen. Een echte krachtplek waar je goed kan mediteren.

De Regenboogtuin is als een bedding waarin je je zorgen aan de kant kunt zetten, tot ontspanning komt.

Door de poort stappen

DOOR  DE  POORT  STAPPEN is als jezelf een liefdevol bad van aandacht geven, je laten omhullen door alle geuren en kleuren.

Open je zintuigen voor alle schoonheid die deze wonderlijke tuin in zich draagt.

De tuin vraagt jou de bereidheid in stilte ‘los te laten’ en even helemaal met jezelf te zijn, met lege handen, ontvankelijk te zijn.

Tijdens het bezoeken van een krachtplaats in India kreeg Hannah de ingeving een spirituele stiltetuin te realiseren. Een tuin waarin HEALING plaatsvindt.

Het is een avontuur geworden om deze biologische tuin te realiseren. Zeven jaar heeft Hannah zich met hart en ziel ingezet om deze tuin tot werkelijkheid te maken. Hierbij kreeg zij steun van mensen die haar met raad en daad hebben bijgestaan.

De Cirkel

DE  CIRKEL is de kern van de tuin, waaromheen twaalf kleurenkamers zijn aangelegd, in de kleuren van de regenboog, waaraan de tuin haar naam ontleent.

Onder het gras in de cirkel bevindt zich ‘THE FLOWER OF LIFE’, gelegd met witte steentjes.

DE BLOEM DES LEVENS is een van de krachtigste symbolen uit de heilige geometrie en verwijst naar de verbondenheid van alle leven in het universum. Dit symbool is te vinden bij krachtplaatsen over de hele wereld.