Open

DE STILTETUIN ligt aan het Marcelisvaartpad in Haarlem in een gebied waar tuinderijen zijn.

Wij zijn daar te gast.

Als je de bordjes (aan de linkerkant van het pad) volgt, op de paden blijft en regelrecht naar en van de Stiltetuin komt, blijven wij welkom.

De Regenboogtuin is open op dinsdag-  en donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur en op afspraak.

Om de stilte in de tuin te waarborgen is het de bedoeling om telefoons, camera’s of andere apparatuur niet mee te nemen in de tuin.

Tijdens de openingstijden verkopen wij biologische planten en op verzoek een op maat gemaakt boeketje bloemen.

De tuin is vrij toegankelijk.

Je kunt de tuin tot steun zijn, helpen haar te laten voortbestaan en zich verder te ontwikkelen door middel van een gift, vriend/vriendin van de tuin te worden of een legaat (vrij van recht) te schenken.

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Je kunt je gift overmaken naar NL80 RABO 0384 4743 14
t.n.v. J.W. van der Schee t.b.v. de Regenboogtuin